Рецензування

Монографії:  Мієр Т. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : монографія / Тетяна Мієр. – Кіровоград : ФО-П Олександрова М. В., 2016. – 424 с. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб,...

Опонування дисертацій

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)  2008 Ковальчук Н.П. „Система роботи над формуванням пунктуаційних навичок в учнів основної школи” в спеціалізованій ученій раді...

Праці про Сергія Омельчука та науковий доробок його

2006 Голобородько Є.П. Портрет чоловіка в шкільному інтер’єрі / Є.П. Голобородько // Методичні діалоги. – 2006. – № 12. – С.22-24. 2014 Городенська К. Нові засади навчання морфології / Катерина Городенська // Дивослово. – 2014. – № 6. – С. 57–58....

Викладацька діяльність

Херсонський державний університет: – лекційний і практичний курс “Методика роботи з науковим текстом” (для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії); – лекційний і практичний курс “Теоретико-методичні засади роботи  з науковим...

Членство в редакційних колегіях наукових і науково-методичних виданнях

Заступник головного редактора збірника наукових праць Херсонського державного університету “Південний архів” (Філологічні науки) Член редакційної колегії: • науково-методичного журналу Міністерства освіти і науки України «Дивослово»; • науково-методичного...
ukUkrainian
ukUkrainian