Про мене

Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, дійсний член Української академії акмеології.  Проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, професор кафедри слов’янської філології. Автор понад 250...

Конференції, семінари, круглі столи

2017 рік Круглий стіл «Оцінювання навчальних досягнень з української мови учнів ЗНЗ», присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (Інститут педагогіки НАПН України, 17 березня 2017 р.)...

Рецензування

Монографії:  Мієр Т. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : монографія / Тетяна Мієр. – Кіровоград : ФО-П Олександрова М. В., 2016. – 424 с. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика :...

Опонування дисертацій

на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)  2008 Ковальчук Н.П. „Система роботи над формуванням пунктуаційних навичок в учнів основної школи” в спеціалізованій ученій раді...

Праці про Сергія Омельчука та науковий доробок його

2006 Голобородько Є.П. Портрет чоловіка в шкільному інтер’єрі / Є.П. Голобородько // Методичні діалоги. – 2006. – № 12. – С.22-24. 2014 Городенська К. Нові засади навчання морфології / Катерина Городенська // Дивослово....
ukUkrainian
ukUkrainian