Про мене

Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, дійсний член Української академії акмеології, заслужений діяч науки і техніки України.  Проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, професор кафедри...

Конференції, семінари, круглі столи

2019 рік Міжнародна наукова конференція з наукометрії та бібліометрії  “Оцінка наукових досліджень: методи, проблеми, перспективи” (Міністерство освіти і науки України, 4 червня 2019 р.). Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція...

Сертифікати і свідоцтва

СЕРТИФІКАТИ Сертифікат УЦОЯО зі створення та рецензування  тестових завдань (лист УЦОЯО від 11.10.2018 №02-24-09/2249)   Сертифікат УЦОЯО з основ теорії та методики педагогічного тестування за програмою”Технологія оцінювання якості тестових...

Рецензування

Монографії:  Мієр Т. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : монографія / Тетяна Мієр. – Кіровоград : ФО-П Олександрова М. В., 2016. – 424 с. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика :...

Опонування дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)  2018 рік Грона Н.В. «Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у...

Праці про Сергія Омельчука та науковий доробок його

2006 Голобородько Є.П. Портрет чоловіка в шкільному інтер’єрі / Є.П. Голобородько // Методичні діалоги. – 2006. – № 12. – С.22-24. 2014 Городенська К. Нові засади навчання морфології / Катерина Городенська // Дивослово....

Викладацька діяльність

Херсонський державний університет: – лекційний і практичний курс “Методика роботи з науковим текстом” (для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії); – лекційний і практичний курс “Теоретико-методичні...

Членство в редакційних колегіях наукових і науково-методичних виданнях

Заступник головного редактора збірника наукових праць Херсонського державного університету “Південний архів” (Філологічні науки) Член редакційної ради збірника наукових працьДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені...
en_USEnglish
ukUkrainian en_USEnglish