Про мене

Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, дійсний член Української академії акмеології, заслужений діяч науки і техніки України.  Проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, професор кафедри...

Конференції, семінари, круглі столи

2019 рік V Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності» (КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 12-13 вересня 2019 р.) [Виступ “Реалізація...

Сертифікати і свідоцтва

СЕРТИФІКАТИ Сертифікат УЦОЯО зі створення та рецензування  тестових завдань (лист УЦОЯО від 11.10.2018 №02-24-09/2249)   Сертифікат УЦОЯО з основ теорії та методики педагогічного тестування за програмою”Технологія оцінювання якості тестових...

Рецензування

Монографії:  Мієр Т. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : монографія / Тетяна Мієр. – Кіровоград : ФО-П Олександрова М. В., 2016. – 424 с. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика :...

Опонування дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)  2019 рік Рускуліс Л.В. «Методична система формування лінгвістичної компетентності майбутніх...

Праці про Сергія Омельчука та науковий доробок його

2006 Голобородько Є.П. Портрет чоловіка в шкільному інтер’єрі / Є.П. Голобородько // Методичні діалоги. – 2006. – № 12. – С.22-24. 2014 Городенська К. Нові засади навчання морфології / Катерина Городенська // Дивослово....

Викладацька діяльність

Херсонський державний університет: – лекційний і практичний курс “Методика роботи з науковим текстом” (для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії); – лекційний і практичний курс “Теоретико-методичні...

Членство в редакційних колегіях наукових і науково-методичних виданнях

Заступник головного редактора збірника наукових праць Херсонського державного університету “Південний архів” (Філологічні науки) Член редакційної ради збірника наукових працьДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені...
en_USEnglish
ukUkrainian en_USEnglish