Друк
PDF

Сертифікати і свідоцтва


СЕРТИФІКАТИ


1. Certificate of Achievement to commemorate participation in the 2007 Open Word Program (sponsored by The Open Word Leadership Center at library of Congress).

2. Сертифікат за програмою „Intel@ Навчання для майбутнього” з використання інформаційно-комунікаційних технологій у викладанні навчальних предметів.

3. Сертифікат асоціації освітнього оцінювання і тестування, який засвідчує статус тренера АООТ із наданням права проводити семінари і тренінги в галузі педагогічного оцінювання і тестування з української мови й літератури.


СВІДОЦТВА про підвищення кваліфікації


Свідоцтво Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій від 18.11.2005 № 1020.


СВІДОЦТВА Державної служби інтелектуальної власності України


1. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір від 02.09.14 № 56259 на монографію «Навчання морфології української мови на засадах дослідницького підходу : теорія і практика».

2. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір від 22.04.15 № 59400 на навчальний посібник «Дослідницький підхід до навчання мови : лінгводидактичний словник-довідник».

3. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності України про реєстрацію авторського права на твір від 24.03.16 № 64654 на навчальний посібник «Уроки української мови в 7 класі».