Друк
PDF

Методичні рекомендації

  1. Моніторинг знань студентів І курсу нефілологічних спеціальностей (збірник тестових завдань): навчально-методичні рекомендації „Українська мова (за профілем спрямування)” / Н.В. Місяк, С.А. Омельчук, В.І. Грицина та ін. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 88 с.
  2. Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації для студентів ІІ курсу нефілологічних спеціальностей / В. Грицина, Н. Місяк, Т. Левакіна, С. Омельчук. – Херсон: Айлант, 2011. – 56 с.
  3. Збірник фахових текстів із завданнями з української мови (за професійним спрямуванням): методичне забезпечення контролю навчальних досягнень студентів / І.В. Варнавська, В.І. Грицина, С.А. Омельчук [та ін.]; за ред Н.В. Місяк. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. – 232 с.
  4. Омельчук С. Календарно-тематичне планування уроків української мови для 7 класу / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2015. –  № 7–8. – С. 9–10.
  5. Омельчук С. Календарно-тематичне планування уроків української мови у 8 класі / Сергій Омельчук // Дивослово. – 2016. –  № 7–8. – С. 18–19.