Студентам і вчителям


Друк
PDF

Про надання грифа МОН України

До уваги колег! Наприкінці 2014 року у видавництві "Грамота" вийшло друге видання (стереотипне) навчального посібника «Практикум з правопису української мови», якому надано гриф МОН України «Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладів» (протокол від 09.02.15 № 1; лист МОН України від 10.02.15 № 14.1/12-Г-30). Офіційний лист МОН України щодо надання грифа розміщено на сайті в розділі "Матеріали для вчителів".

Друк
PDF

Українська лінгводидактична термінологія з погляду нормативності

До уваги колег! Про українську лінгводидактичну термінологію з погляду нормативності читайте авторську статтю в журналах "Українська мова" (2015, № 1); "Українська мова і література в сучасній школі" (2014, № 10). 

У статті проаналізовано типові порушення основних літературних норм, зафіксовані у фаховій лінгводидактичній літературі, і запропоновано загальні рекомендації щодо унормування української методичної термінології з урахуванням помітних змін, що відбулися за останні двоє десятиріч в академічній мовознавчій науці, та сучасних здобутків вітчизняної прикладної лінгвістики.

Друк
PDF

Написання термінологічних слів-новотворів з першим компонентом медіа

Під впливом глобалізаційних процесів українську мовну практику заполонили нові складні слова (переважно безпосередні запозичення з англійської мови), що поєднують два іменники, перший із яких виражає атрибутивне значення. Зокрема, такі лексеми, як медіа-освіта, медіа-простір, медіа-технологія, медіа-центр, є наслідком перенесення на грунт української мови словотвірної моделі англійської мови. Такі іменники, на думку доктора філологічних наук Катерини Городенської, деформують системно зумовлену граматичну норму української літературної мови виражати атрибутивність за допомогою прикметника - спеціалізованого засобу реалізації ознаковості й обмежують відіменникове творення прикметників. Отже, відповідно до сучасних лінгвістичних концепцій замість початкового означального іменникового компонента медіа- в зазначених складних утвореннях потрібно вживати спільнокореневий прикметник медійний. Наприклад: медійна освіта, медійний простір, медійна технологія, медійний центр.

Див. статтю: Городенська К. Нові явища та процеси в українському словотворенні: динаміка чи деструкція словотвірних норм? / Катерина Городенська // Українська мова. – 2013. – № 2. – С. 3–11. 

Друк
PDF

Про нормативність у науково-дослідницьких роботах учнів-членів МАН

До уваги колег, які є керівниками науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН! Про сучасний стан дотримання норм культури писемного наукового мовлення старшокласників читайте авторську статтю в журналі "Дивослово" (2014, № 9), написану на матеріалі науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН секції «Українська мова» за останні три роки.

Друк
PDF

Чи варто послуговуватися терміном-калькою відкритий урок?

Чи варто послуговуватися вітчизняній методиці навчання мови терміном – російською калькою відкритий урок, яким надуживають у фаховому мовленні і науковці, і вчителі? Зокрема, нерідко можна натрапити на формулювання типу Важливою формою методичної роботи вчителя є взаємовідвідування та проведення відкритих уроків. Графік проведення відкритих уроків учителями української мови й літератури. Самоаналіз відкритого уроку української мови. Відкритий урок проведено у формі ділової гри та ін.

У контексті лексичної норми зазначимо, що система значень російського слова открытый з його українськими відповідниками не збігається. Порівняймо: рос. открытый вопрос - укр. нерозв’язане питання; рос. открытый характер - укр. відверта вдача; рос. открытое заседание - укр. прилюдне засідання; рос. под открытым небом - укр. просто неба; рос. открытый разговор - укр. відверта розмова; рос. открытый человек - укр. щира людина; рос. открытые двери - укр. відчинені двері; рос. открытая тетрадь - укр. розгорнутий зошит; рос. открытые глаза - укр. розплющені очі та ін.

У значенні «влаштований для загального ознайомлення» російському слову открытый відповідає український прикметник показовий, наприклад: показовий виступ гімнаста, показові змагання з волейболу і, звичайно, показовий урок української мови, на якому вчитель демонструє присутнім колегам й усім запрошеним набутий власний методичний досвід і рівень мовних знань та сформованих практичних умінь і навичок учнів. В українській мові лексемі відкритий слід надавати перевагу в таких значеннях: «нічим не прикритий зверху або з боків» (відкритий автомобіль, відкрита сцена), «доступний зорові; нічим не закритий» (відкрита шия, відкрите море, відкрита рана, відкрита позиція), «не таємне» (відкрите голосування).

Тож усім колегам-практикам щиросердно бажаю фахової майстерності в проведенні показових уроків, а керівництву навчальних закладів не уподібнюватися чужомовним зразкам, складаючи графік проведення показових уроків учителями школи та здійснюючи аналіз відвіданих показових уроків.