Студентам і вчителям


Друк
PDF

Нормативне оформлювання назв на позначення методичних понять

Шановні колеги! Про доречне вживання великої і малої літери у власних і загальних назвах на позначення методичних понять читайте на сайті в рубриці "Актуально" або в журналі "Дивослово" (2013. - №1. - С.20).

Друк
PDF

Креативний чи творчий?

Деякі вчителі часто запитують, чи тотожні поняття креативний і творчий, чи можна використовувати їх як синоніми. Пояснюємо.

Креативність означає ще й уміння генерувати несподівані ідеї. У цьому сенсі креативний - не те саме, що творчий. «Сутність творчості - у відкритті та створенні чогось якісно нового, що має значну цінність, - пояснює філолог Олексій Шмельов. - Це можуть бути естетичні цінності, факти і закони, технічні пристрої. А слова креативність, креатив використовують у галузі реклами, маркетингу та управління персоналом і мають на увазі нестандартний підхід до виконання поставленої задачі або навіть «потокове виробництво» ідей. У номенклатурі спеціальностей з'явилися «креативщик» і «кріейтор»; смішно було б бачити оголошення про вакансії творця».

Друк
PDF

Уживання лінгвістичної й методичної термінології


Так говоримо

Так треба (або доречно) сказати

Маленька літера

Мала літера

Уживання в учительському й учнівському усному мовленні терміна маленька літера замість мала літера пов’язане із калькуванням його з російської методичної терміносистеми (порівняймо рос. маленькая буква). Прикметник маленький є стилістично маркованим, а термінологія, як відомо, позбавлена емоційного забарвлення й експресії. Цей прикметник уживають у значенні невеликий розміром, недовгий, неширокий, невеликий кількістю, незначний силою або ступенем вияву, нетривалий, неістотний тощо. Наприклад, маленький хлопчик, маленька площа, маленька сума грошей, маленький вітер та ін.

Недоречним також є вживання й інших термінів із суфіксами з відтінком здрібнілості й зменшеності. Наприклад, буквочка замість буква, сторіночка замість сторінка, зразочок замість зразок, оповіданнячко замість оповідання тощо.

Три крапки

Крапки

Термін крапки зафіксовано чинним Українським правописом (4-те видання). Дивіться § 122 розділу «Найголовніші правила пунктуації».

М’який знак

Знак м’якшення

Термін знак м’якшення зафіксовано чинним Українським правописом (4-те видання). Дивіться § 17 розділу «Правопис основи слова». Цей термін спостерігаємо й у назвах літер в абетках, розміщених в академічних лексикографічних працях української мови, до яких ми зараховуємо словники, видані Інститутом української мови НАН України, Інститутом мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України, а також Українським мовно-інформаційним фондом НАН України.

Функціональний стиль

Функціональні особливості

Функційний стиль

Функційні особливості

Похідний прикметник функційний походить від іменника функція і має такий самий суфіксальний спосіб творення, як і прикметники акцентуаційний (від акцентуація), інфекційний (від інфекція), позиційний (від позиція) тощо.

Розвиваюча мета (розвиваюче навчання)

Розвивальна мета (розвивальне навчання)

Діюча програма

Чинна програма

Узагальнююче слово

(узагальнююча таблиця)

Узагальнювальне слово

(узагальнювальна таблиця)

Уточнюючі члени речення

Уточнювальні члени речення

Головна думка твору

Основна думка твору

Граматичне запитання

Граматичне питання

Проблемне запитання

Проблемне питання

Запитання потребує конкретної відповіді, роз’яснення (наприклад, дати відповіді на запитання, ставити запитання тощо). Питання вживають тоді, коли йдеться про проблему чи справу, корті потребують розв’язання, обговорення (наприклад, питання життя і смерті, питання майбутнього та ін.). Також лексему питання вживають у значенні граматичного питання (наприклад, питання непрямих відмінків, іменник відповідає на питання тощо).

Хід уроку

Перебіг уроку

Вид уроку: урок засвоєння нових знань

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

У вітчизняній лінгводидактиці тип і вид уроку належать до різних методичних понять.

До основних типів уроку належать: урок засвоєння нових знань; урок формування практичних умінь і навичок; урок повторення; урок узагальнення й систематизації знань, умінь і навичок; урок контролю навчальних досягнень учнів; урок корекції знань, умінь і навичок учнів; урок розвитку комунікативних умінь (урок мовленнєвого розвитку) та ін.

Вид уроку зазначають тоді, коли урок проводять нестандартно. Тому ця рубрика в конспектах і розробках не є обов’язковою. Видами уроку можуть бути: урок-дослідження; урок-пошук; урок-екскурсія; урок-дискусія; урок-лекція; тренінг-контроль та ін.

Детальніше з матеріалами авторської статті "Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника" можна ознайомитися в журналі "Дивослово" (2012. - № 5. - С. 13-18).

Друк
PDF

До питання про узгодження географічної назви із загальною

Власні назви населених пунктів у поєднанні із загальними (місто, село, селище тощо) можна узгоджувати з відмінком загальної назви, а можна вживати в називному відмінку. Наприклад, у місті Миколаєві у місті Миколаїв, до міста Києва до міста Київ.

Чим менше відома власна назва, тим бажаніший називний відмінок, оскільки тоді можна запобігти двозначності. Наприклад, у місті Буча, у селищі Баштанка. Це стосується й офіційно-ділового стилю (особливо в документах). Наприклад, конференція відбудеться в місті Херсон; проїзд до селища Бахчисарай та ін.

 

Друк
PDF

Йогу"рт чи йо"гурт?

Пропоную всім, хто не байдужий до престижу української мови, ознайомитися із власною розвідкою щодо особливостей наголошення слова ЙОГУ"РТ в українській мові. Повну версію статті читайте в розділі "РОБОЧІ МАТЕРІАЛИ" у рубриці "АКТУАЛЬНО".