Народився 29 вересня 1975 року в місті Херсон в Україні.

Українець, громадянин України.

Середня освіта:

З 1982 по 1992 рік навчався в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29.

Вища освіта:

З 1992 по 1997 рік навчався на філологічному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту імені Н.К. Крупської (нині – Херсонський державний університет), який закінчив з відзнакою.

У 1995 році закінчив факультет додаткових педагогічних спеціальностей Херсонського державного педагогічного інституту імені Н.К. Крупської й здобув кваліфікацію «практичний психолог в системі народної освіти».

Професійний досвід:

Педагогічна діяльність

Педагогічну діяльність розпочав у 1994 році в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради вихователем за місцем проживання.

У 1996 році був переведений на посаду вчителя російської мови й літератури.

З 1997 по 1998 рік працював методистом школи.

Протягом 1998-1999 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи.

За час роботи в Херсонській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 46 Херсонської міської ради було встановлено кваліфікаційну категорію „спеціаліст вищої категорії” й присвоєно педагогічне звання „вчитель-методист”.

З 2003 по 2007 рік працював директором Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради.

Протягом 2007-2010 рр. – учитель української мови й літератури Херсонської багатопрофільної гімназії № 20 імені Бориса Лавреньова Херсонської міської ради (за сумісництвом).

Науково-педагогічна діяльність

З вересня 1999 року по жовтень 2001 року працював викладачем кафедри лінгводидактики Херсонського державного педагогічного університету.

З листопада 2001 по вересень 2003 року навчався в аспірантурі Херсонського державного педагогічного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 13.00.02 „теорія і методика навчання української мови”.

Під час навчання в аспірантурі працював за сумісництвом асистентом кафедри лінгводидактики Херсонського державного педагогічного університету (2001 – 2002 рр.), учителем української мови й літератури Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 46 (2001 – 2003 рр.).

З 2005 року – доцент кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін Південноукраїнського регіонального інституту післядипломної педагогічної освіти (за сумісництвом).

Протягом 2006-2007 років працював доцентом кафедри українського мовознавства Херсонського державного університету (за сумісництвом).

З 2007 по 2011 рік – заступник завідувача загальноуніверситетської кафедри мовної освіти Херсонського державного університету, доцент цієї ж кафедри.

Протягом 2011-2014 років навчався в докторантурі Херсонського державного університету за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (українська мова). Під час навчання в докторантурі працював за сумісництвом доцентом кафедри мовної освіти.

З листопада 2014 р. по травень 2015 р. працював доцентом кафедри мовної освіти ХДУ.

З травня по серпень 2015 р. виконував обов’язки завідувача кафедри мовної освіти ХДУ.

З вересня 2015 р. по серпень 2016 р. – декан факультету іноземної філології ХДУ, професор кафедри слов’янських мов та методик їх викладання (за сумісництвом).

Із серпня 2016 р. – проректор із наукової роботи ХДУ, професор кафедри слов’янської філології (за сумісництвом).

Наукова діяльність:

У грудні 2003 року захистив кандидатську дисертацію з теми „Формування мовленнєво-комунікативних умінь учнів основної школи на завершальному етапі вивчення синтаксису” в Інституті педагогіки НАПН України.

У квітні 2004 року присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності „теорія і методика навчання української мови”.

У квітні 2008 року присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики викладання гуманітарних дисциплін.

У грудні 2009 року обрано академіком Української академії акмеологічних наук по відділенню „Акмеологія мови”.

У листопаді 2014 року захистив докторську дисертацію з теми „Методика навчання морфології української мови в основній школі на засадах дослідницького підходу” в Херсонському державному університеті.

У лютому 2015 року присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності „теорія і методика навчання (українська мова)”.

Громадська діяльність:

Заступник головного редактора збірника наукових праць Херсонського державного університету “Південний архів” (Філологічні науки)

Член редакційних колегій:

• науково-методичного журналу Міністерства освіти і науки України «Дивослово»;

• науково-методичного журналу «Українська мова й література в школі»;

• науково-методичного та літературно-мистецького журналу «Українська мова й література в школах України»;

• збірника наукових праць «Наукові записки Малої академії наук України. Серія : Педагогічні науки»;

• збірника науково-методичних праць Донецького національного університету «Методичні студії» (м. Вінниця).

Керівник секції з питань
міжнаціональних відносин, культури, науки, освіти, молодіжної політики,
фізичної культури та спорту, курортно-туристичної діяльності Наукової ради при Херсонській обласній раді.

Член Усеукраїнської асоціації викладачів української мови і літератури.

Маю сертифікати:

– за програмою „Intel@ Навчання для майбутнього”;

– Асоціації освітнього оцінювання і тестування „Тренера АООТ у галузі педагогічного оцінювання і тестування з української мови й літератури”;

– Українського центру оцінювання якості освіти з основ теорії та методики педагогічного тестування за програмами «Технологія оцінювання якості тестових завдань», «Теорія та практика розроблення тестових завдань», «Створення та рецензування тестових завдань». 

Сімейний стан:

Одружений.

Дружина, Омельчук Світлана Вікторівна, – державний службовець.

Дочка, Омельчук Тетяна Сергіївна, – студентка НТУУ “Київський політехнічний інститут”.

Додаткова інформація:

У 2002 році за підсумками розгляду рейтингу популярності „Краща людина року Херсонщини” за 2001 рік присвоєно почесне звання „Краща людина року Херсонщини – 2001” із врученням почесного пам’ятного знака „Золота орбіта”.

Переможець обласного й лауреат Усеукраїнського конкурсу „Учитель року – 2002” в номінації „українська мова й література”.

Нагороджений Почесною грамотою голови Херсонської обласної державної адміністрації (2005 р.), нагрудними знаками “Відмінник освіти України” (2006 р.), „Петро Могила” (2009 р.), “За наукові та освітні досягнення” (2017 р.).

ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian