Про мене

Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, дійсний член Української академії акмеології.  Проректор з наукової роботи Херсонського державного університету, професор кафедри слов’янської філології. Автор понад 250...

Конференції, семінари, круглі столи

2018 рік І Міжнародна науково-практична конференція «Філологія та лінгводидактика в умовах євроінтеграції: реалії і перспективи» (Херсонський державний університет, 25-26 жовтня 2018 р.) [Доповідь на пленарному засіданні «Наукове і...

Сертифікати і свідоцтва

СЕРТИФІКАТИ 1. Сертифікат УЦОЯО з основ теорії та методики педагогічного тестування за програмою”Технологія оцінювання якості тестових завдань” (наказ УЦОЯО від 23.02.2018 №41) 2. Сертифікат УЦОЯО з основ теорії та методики педагогічного тестування за...

Рецензування

Монографії:  Мієр Т. Організація навчально-дослідницької діяльності молодших школярів : монографія / Тетяна Мієр. – Кіровоград : ФО-П Олександрова М. В., 2016. – 424 с. Педагогічна риторика: історія, теорія, практика :...

Опонування дисертацій

на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)  2018 рік Грона Н.В. «Система підготовки студентів педагогічного коледжу до формування у...

Праці про Сергія Омельчука та науковий доробок його

2006 Голобородько Є.П. Портрет чоловіка в шкільному інтер’єрі / Є.П. Голобородько // Методичні діалоги. – 2006. – № 12. – С.22-24. 2014 Городенська К. Нові засади навчання морфології / Катерина Городенська // Дивослово....
ukUkrainian
en_USEnglish ukUkrainian